VGT garantievoorwaarden

Arseus Dental Nederland is lid van de branchevereniging VGT en hanteert derhalve de algemene garantievoorwaarden van de VGT welke sinds 1 januari 2014 van kracht zijn geworden voor haar leden.

Arseus Dental informeert u bij aanbiedingen en orderbevestigingen over deze garantievoorwaarden zodat voor u duidelijk is welke garantie u van ons mag verwachten en welke gebreken worden gedekt.

Indien er afwijkingen van deze VGT garantievoorwaarden zijn, zullen wij dat altijd schriftelijk in onze aanbiedingen en orderbevestigingen vermelden. 

Niet VGT-leden hebben vaak eigen garantievoorwaarden. Dit kan soms een beperkte garantie zijn. Informeer daarom altijd naar de garantie en om een schriftelijke vastlegging van de gegeven garantie. Wat valt eronder en hoe lang duurt deze.

Kies daarom voor duidelijkheid en zekerheid van VGT - garantie.

Meer informatie?
Klik hier voor het openen van de voorwaarden.